Legislación

Decreto 262/2007, do 20 de decembro, polo que se aproban as normas do hábitat galego. Como consecuencia do desexo da sociedade galega de mellorar o deseño, a calidade e a funcionalidade das vivendas modifícase a vixente normativa de habitabilidade e proponse unha nova regulación para o desenvolvemento do hábitat galego.

Así mesmo, durante estes últimos anos véñense producindo importantes cambios na regulación básica da edificación que afectan significativamente a configuración física dos espazos da viven.

Normas do Hábitat Galego